3 години гаранция на ръкавици Level

Всички ръкавици LEVEL имат допълнителна търговска гаранция за период от 3 години от датата на закупуването. В рамките на гаранцията ръкавиците подлежат на безплатна подмяна или поправка при установяване на дефекти, различни от нормалното износване.

За да използвате 3-годишната допълнителна търговска гаранция, моля свържете се с нас директно, като използвате телефонния номер или имейл адреса, посочени в координатите за контакт.

Гаранционната програма на LEVEL покрива всякакъв вид фабрични дефекти. Гаранцията не покрива несъответствия на продукта спрямо вашите очаквания. Гаранцията изрично изключва всякакви дефекти, причинени от: неправилна употреба; нормално износване и скъсване; преправяне; неправилна употреба; небрежност или невнимание; щети, причинени от падания и/или злополуки; всякакви промени, дължащи се на външни причини, включително поправки, извършени от неоторизиран търговец; щети, причинени от фактори/събития извън контрола на LEVEL; субективни оценки на потребителите, като комфорт и прилягане; повреди, причинени от продължително излагане на светлина и/или източници на топлина. Покритието на гаранцията е невалидно, ако продукта е модифициран, променен или адаптиран.