Европейската комисия предоставя на гражданите на Европейския съюз платформа за онлайн решаване на спорове, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване чрез достъп до качествени инструменти за решаване на спорове.

Към платформата